Strona główna
O nas
Przekład
Nasze doświadczenia
Kontakt
Extranet
Nasze doświadczenia
Wdrożenie/Realizacja indywidualnego rozwiązania ERP dla grupy farmaceutycznej

Czołowa francuska grupa farmaceutyczna pragnęła wdrożyć w swej francuskiej sieci rozwiązanie typu ERP, które już wcześniej wprowadzono w jednej z jej filii włoskich. Na podstawie włoskiego oprogramowania rozwiązanie to poszerzono o dodatkowe moduły SAP, co przyniosło wersję dwujęzyczną: włoską i angielską oraz dość niespójną terminologię. Wyzwanie adaptacyjne tym większe, iż trzeba było także przetłumaczyć dane oprogramowanie na język SAP tak, by był on spójny z rozwiązaniem SAP implementowanym/wprowadzonym już wcześniej przez naszego klienta we Francji.

Przetłumaczyliśmy 200 tys. słów w 243 plikach Ms Word zawierających wbudowane prezentacje PowerPoint. Nasze doświadczenie w pracy z programem SAP umożliwiło nam stworzenie spójnego przekładu francuskiego, który był zgodny pod wszelkimi względami ze standardem francuskiej terminologii oprogramowania SAP.
Tłumaczenie w formacie Ventura Publisher dla producenta samochodów

Europejski producent z branży samochodowej stanął w obliczu ogromnych trudności w znalezieniu firmy, która mogłaby przetłumaczyć wielką liczbę dokumentów dotyczących całej palety pojazdów, które producent miał wprowadzić na rynek francuski, dostępnych jedynie w formacie Ventura Publisher. Dodatkowy problem stanowił krótki termin realizacji (kilka tygodni), bowiem wejście na rynek musiało być zgrane w czasie z wypuszczeniem do sprzedaży wielu innych produktów partnerów z branży samochodowej. Próba przetłumaczenia owych dokumentów własnymi siłami poniosła fiasko, gdyż końcowy efekt nie spełniał narzuconych wymogów jakości.

Wykonaliśmy francuskie tłumaczenie 250 tys. słów po angielsku i po francusku (część francuska składająca się z nieprawidłowo przetłumaczonych plików) w 20 dni roboczych. Przekład został dostarczony ponownie w postaci plików Ventura Publisher, plików źródłowych.
„Szyte na miarę” Lokalizacja oprogramowania ERP

Jeden z czołowych producentów oprogramowania ERP zwrócił się do nas, gdy jeden z jego głownych klientów francuskich chciał wdrożyć jego rozwiązanie w swej zagranicznej filii. Trzykrotna próba miejscowego dystrybutora oprogramowania nie przyniosła rozwiązania satysfakcjonującego zarząd zagranicznej filii.

Przeprowadziliśmy lokalizację tego rozwiązania, co wiązało się z tłumaczeniem 500 tys. słów w 15 dni, po których nastąpiła faza testów i weryfikacji na miejscu. W pierwszej fazie zleceniem zajął się 10-osobowy zespół ds. projektu. Następnie wysłaliśmy na 30 dni dwoje tłumaczy-recenzentów na miejsce.

Nasza praca obejmowała także adaptację tabeli programu Access, plików źródłowych oraz określonych tranzakcji klienta. W celach testowych stworzyliśmy środowisko dedykowane składające się z serwera i 3 stacji roboczych.

Projekt zakończył się więc sukcesem, który potwierdziły gorące gratulacji ze strony naszego klienta, jak i jego własnych klientów.
Lokalizacja aplikacji internetowych z użyciem różnorodnych technologii dla producenta telefonów komórkowych

Dokonaliśmy lokalizacji pakietu „telefon-komputer kieszonkowy” dla wiodącego międzynarodowego producenta telefonów komórkowych. Szczególne wyzwanie stanowił fakt, iż produkt łączy w sobie kilka różnych technologii używających niespójnej terminologii, bowiem klient umożliwił korzystanie z kilku systemów operacyjnych (Psion, Mac, Windows) i pragnął zastrzec możliwość wyboru między nimi użytkownikowi końcowemu. Ponadto wykonano już tłumaczenia dla komponentów: „telefonu” i „komputera”, niestety niespójne między sobą. Opracowanie tłumaczenia było skomplikowane, gdyż wymagało dogłębnej znajomości trendów rynkowych, by można było – w porozumieniu z klientem – dokonać wyboru pomiędzy różnorodnymi terminami związanymi z odmiennymi technologami zastosowanymi przy produkcie.

Wykonaliśmy tłumaczenie, przegląd i testy wszystkich komunikatów oraz dokumentację tego produktu. Praca ta zawierała przekład plików źródłowych, dokumentów w formacie FrameMaker, plików pomocniczych typu RobotHelp oraz plików HTML, co stanowiło razem 150 tys. słów. Następnie odbyło się wiele sesji na miejscu, łącznie z tygodniem w siedzibie światowej naszego klienta i dwoma w jego siedzibie francuskiej, poświęconymi na weryfikację spójności produktu końcowego.
© Copyright 2004, Seres & Co. Wszystkie prawa zastrzeżone.